E-tjänst för byggärenden

Bygget

Innan du börjar din ansökan  

-  Logga in till höger på sidan med e-legitimation och skapa ditt konto. Här väljer du hur du vill få din återkoppling, mejl eller SMS. Dina uppgifter lagras enligt Personuppgiftslagen (PUL).

-  Kontrollera att du har allt som behövs för att göra din ansökan.

Så här ansöker du

Välj tjänst beroende på vad du ska göra under Sök här.

När du fyllt i hela ansökan och signerat med din e-legitimation skickas ärendet automatiskt till byggavdelningen på stadsbyggnadskontoret.

Du får direkt återkoppling när ärendet kommit in till oss.

Pågående ärende

Har du ett pågående ärende som du sökt via e-tjänsten. Logga in till höger på sidan.