Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Här kan du göra en ansökan om bostadsanpassningsbidrag.

Vad är bostadsanpassningsbidrag?

Den som har funktionshinder kan få bidrag för att anpassa sin permanentbostad. Bidrag lämnas till skälig kostnad för åtgärder i och i anslutning till bostaden som är nödvändiga för att ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Vem kan få bidrag?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person som äger en bostad för permanent bruk eller som har hyreslägenhet eller bostadsrätt. Om bostaden hyrs i andra hand tas hänsyn till hur lång upplåtelsetiden är. För anpassning av en hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs fastighetsägarens medgivande

Starta e-tjänst