Ansök om bygglov

T.ex. vid ny– och tillbyggnad, plank och mur

Du kan också använda tjänsten för att ansöka om ändring eller förnyelse av befintligt bygglov.

Bygglov söker du bland annat för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad. Du behöver också söka bygglov för uppförande av plank och murar.

Starta e-tjänst