Gör en felanmälan

Om något bör åtgärdas som ligger innom kommunens ansvar kan du påpeka detta här.

Här kan du felanmäla kommunal egendom som inte fungerar.

Starta e-tjänst