Installation eller väsentlig ändring av eldstad

T.ex. braskamin, eldstad och rökkanal

Att installera en eldstad eller byta ut en gammal är anmälningspliktiga åtgärder och kräver att du skickar in en anmälan till oss. Följande situationer kräver också en anmälan:
— Nyinstallation av eldstad
— Byte eller ändring av skorsten (till exempel installation av insatsrör eller ny rökkanal)
— Byte till tyngre eldstad som påverkar byggnadens konstruktion
— Byte av bränsleslag

Med anmälan bifogar du en
— Planritning 1:100 (visa placeringen av eldstaden i byggnaden)
— Kontrollplan (vilka kontroller du ska utföras)
— Fasadritning 1:100 (viss placering och höjd på den nya skorstenen över nock)

Fasadritning behövs inte när en befintlig skorsten ska användas. I vissa fall kan också en kontrollansvarig behövas.

Starta e-tjänst