Ansök om förhandsbesked

Besked om byggnation är möjlig utanför detaljplan

Här startar du en ansökan om förhandsbesked.

Genom att ansöka om förhandsbesked ber du kommunen göra en enkel prövning ifall en bygglovspliktig åtgärd kan ske på önskad plats. Efter besked måste du ansöka om bygglov.

Starta e-tjänst