Ansök om bygglov för uterum större än 15 kvm

T.ex. vid inglasning av uteplats större än 15 kvm

Inglasning av uteplats inom detaljplanelagt område, kräver att du skickar in en bygglovsansökan till oss.

Följande situationer kräver alltså en bygglovsansökan:

— Inglasningen av uteplatsen(tillbyggnad) är större än 15 kvm
— Vid placering närmare grannes tomtgräns än 4.5 m

Inglasning av uteplats utanför detaljplanelagt område, kräver också att du skickar in en bygglovsansökan till oss.

Följande situationer kräver alltså en bygglovsansökan:
— Större inglasning av uteplats(tillbyggnad)
— Inglasning vid sammanhållen bebyggelse - kontakta oss!

Notera
Du bör alltid kontakta oss avseende inglasning av uteplats utanför detaljplanelagt område.

Med ansökan bifogar du:
— Situationsplan där uterummets placering och mått anges, liksom avstånd till tomtgräns.
— Fasadritning(ar) som visar befintlig byggnad samt uterummet. Samtliga fasader bör redovisas. Glöm inte att tydligt redovisa vad som är glasad del och vad som eventuellt är panelvägg eller liknande.
— Planritning som redovisar bredd och längd på uterummet samt redovisa var eventuella öppningar och fönster placeras.
— Förslag till kontrollplan (vilka kontroller du ska utföras)

Vi se gärna att du bifogar handlingar i filformat: PDF, JPG, JPEG eller TIFF. Uppge gärna vilken storlek (A4 eller A3) det är på originalritningen när du döper filen.

Bifogad fil i din ansökan får inte överstiga 15 MB per styck. Går det inte att komprimera filerna, gör din ansökan digitalt och skicka in ritningarna via posten men hänvisa till din digitala ansökan.

Tänk på att…
— Logga in från Mittbygge.se för att ta del av vad som händer i ditt ärende

Starta e-tjänst