Ansök om Marklov

T.ex. vid schaktning

Här startar du din marklovsansökan.

Marklov söker du bland annat vid schaktning eller fyllning som avsevärt ändrar en tomts höjdläge. Marklov kan också krävas vid trädfällning.

Starta e-tjänst