Beställa nybyggnadskarta

Inför nybyggnation

Här beställer du en nybyggnadskarta.

En nybyggnadskarta behöver du bland annat när du ska bygga ett nytt hus.

Kartan kan fås som nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta eller som ett utdrag ur primärkartan. Allt beroende på vad kartan ska användas till. Något du kan beskriva när du startat tjänsten.

Starta e-tjänst