Ansök om strandskyddsdispens

T.ex. vid åtgärd inom strandskyddsområde

Här kan du ansökan om strandskyddsdispens

Inom strandskyddsområdet är det förbjudet att till exempel anlägga, gräva eller bygga. För att få bygga, gräva, anlägga eller på annat sätt påverka strandskyddsområdet krävs dispens. För att få dispens krävs ett särskilt skäl enligt lagen, och att syftet med strandskyddet inte påverkas negativt.

Starta tjänsten genom att trycka på länken

Starta e-tjänst