Egen komplettering

Kräver ett ärendenummer.

Här kan du komplettera din ansökan med handlingar som du av olika skäl inte bifogade med din ansökan eller anmälan. För att kunna genomföra en egen komplettering krävs att du skriver in det ärendenummer som vi återkopplat dig under "Mina ärenden".

Du måste vara noga med att korrekt skriva in det ärendenummer till vilken kompletteringen ska kopplas till. Kopiera gärna numret från sidan "Mina sidor"

Starta kompletteringstjänsten genom att trycka på länken "Starta tjänsten".

NOTERAvi i kommunen begär kompletterande handlingar ska du:

  • Logga in till din sida "Mina ärenden"
  • Klickar på rubrikraden till det ärende där komplettering är begärd
  • Påbörja kompletteringen genom att klicka på länken Starta.

Starta e-tjänst