Tillfällig trafikordningsplan vid vägarbete

Här kan du anmäla en tillfällig trafikanordningsplan vid vägarbete. För att använda e-tjänsten, välj "Starta e-tjänst" nedan.

Det går också bra att ladda ned pdf-blanketten som du fyller i och skriver för att sedan skicka till Håbo kommun med posten.

Observera att för Ansökan om grävtillstånd och/eller Tillfällig trafikordningsplan vid vägarbete tar Håbo kommun sedan 1 januari 2017 ut en avgift. Kommunen utkräver vite om tillstånd saknas. Läs mer på Håbo.se.

Information om aktuella avgifter- och vitesbelopp finns på Håbo.se.

Starta e-tjänst