Utbildning och förskola

Utbildning är ett livslångt lärande, men delas vanligen upp i olika delar. Våra barn har möjlighet till att börja förskola och sedan vidtar den obligatoriska utbildningen i form av grundskola. Därefter är det vanligt med gymnasium. Utbildningen omfattar dessutom specialskola, vuxenutbildning och ex svenska för invandrare.
Innehåll i utbildningen och ansvaret för att vi kan ge våra barn en likartad utbildning oavsett geografi och förkunskaper är Skolverket. Tillsynsmyndighet är Skolinspektionen.

Min lokala utbildning

Lokalt innehåll