Innehållstjänsten

För att underlätta medborgarnas och näringslivets kontakter med kommunen har vi i samverkan med kommunerna utvecklat Innehållstjänsten. Målet är att skapa en komplett självbetjäningsportal för  kommunens alla verksamheter och göra det så enkelt som möjligt för så många som möjligt.
 

Varför Innehållstjänsten?

Innehållstjänsten utgår från en gemensam plattform som erbjuder avancerade formulär där tydliga hjälptexter och felmeddelanden vägleder användaren. Genom att använda Innehållstjänsten slipper kommunen investera i en egen plattform och kan komma igång snabbt och enkelt. Kommunen vet exakt vad tjänsten kostar eftersom vi erbjuder ett abonnemang till en fast kostnad.

Vi bevakar att formulären följer gällande lagar och författningar och har kontinuerliga kontakter med sakkunniga. Önskemål och synpunkter från våra kunder använder vi för att utveckla befintliga och nya formulär.
 

Exempel på funktioner i Innehållstjänsten är:

  • Dubbla signaturer
  • Mobilt bankID
  • Mina Engagemang
  • Stöd för olika språk
  • Möjlighet att bifoga dokument och filer
  • Digital komplettering av ansökan
  • Förifyllnad av personuppgifter
  • Möjlighet att använda egen grafisk profil
  • Säkerhet, SHS används för att leverera ifyllt formulär till kommunen
  • Leverans av PDF för läsbarhet och XML för integration till verksamhetssystem