Barn och utbildning

Alla barn och ungdomar har tillgång till utbildning. Kommunen erbjuder förskola för alla barn. Förskolan finns i flera alternativ. Efter förskolan följer sedan grundskolan som är obligatorisk. Efter grundskolan kan alla ungdomar mellan 16 och 20 år välja att gå i gymnasieskolan. I kommunen anordnas också vuxenutbildning och även svenska för invandrare, SFI.

Tillgängliga formulär

Välj något av områdena under Barn och utbildning till vänster för att se formulären inom respektive område.

Finska

I följande e-tjänster inom detta område finns finsk översättning:

 

 

- Ansökan om kommunalt vårdnadsbidrag
- Ansökan om ledighet för elev i grundskola och gymnasium
- Ansökan om modersmålsundervisning i skolan
- Ansökan om plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
- Ansökan om skolskjuts i grundskola
- Ansökan om specialkost i skola och förskola
- Hälsouppgift för elev
- Inkomstuppgift för beräkning av avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
- Schema för plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
- Uppsägning av plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg