Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Det finns flera alternativ av omsorg för barn mellan ett och fem år där förskola är det vanligaste. Det finns även tillgång till familjedaghem, en form av pedagogisk omsorg. På förskolan är barnen under tiden när du arbetar, studerar eller är arbetssökande.

När barnen fyller sex år får de börja i förskoleklass. Förskoleklassen är en frivillig skolform som har en gemensam läroplan med grundskolan.

Elever som går i förskoleklass, grundskola och grundsärskola kan få plats i fritidshem eller fritidsklubb. Här kan de vara före och efter skolan.