Miljö och hälsa, trafik och infrastruktur

I kommunen bedrivs ett omfattande miljö- och hälsoskyddsarbete i enlighet med miljöbalken, förordningen om miljöfarlig verksamhet med flera förordningar och författningar. I arbetet ingår till exempel tillsyn av offentliga lokaler som skolor och idrottsanläggningar, men även verksamheter som bedriver hygienisk behandling. Kommunen har också ansvaret för handläggning av ärenden som gäller avfallshantering och avloppsanläggning. I kommunens ansvar ligger också  ärenden om buller, fukt, mögel, temperatur eller rök från vedeldning eller tobak.

Kommunen har även ansvar för väghållning, parkeringar, färdtjänst med mera.

Tillgängliga formulär

Välj något av områdena under Miljö och hälsa, trafik och infrastruktur till vänster för att se formulären inom respektive område.

Finska

I följande e-tjänster inom detta område finns finsk översättning:

  • Ansökan om färdtjänst
  • Ansökan om färdtjänst (enklare ansökan)
  • Ansökan om riksfärdtjänst