Omsorg och stöd

Omsorg, stöd och hjälp till äldre, personer med funktionsnedsättning och andra som har det svårt är en stor och viktig uppgift i kommunens verksamhet.

Tillgängliga formulär

Välj något av områdena under Omsorg och stöd till vänster för att se formulären inom respektive område.

Finska

I följande e-tjänster inom detta område finns finsk översättning:

  • Anmälan om gemensam vårdnad i samband med bekräftelse av faderskap
  • Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen
  • Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
  • Ansökan om ekonomiskt bistånd
  • Ansökan om insatser enligt LSS
  • Ansökan om särskilt boende
  • Inkomst- och utgiftsuppgifter vid ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen
  • Inkomst- och utgiftsuppgifter vid ansökan om särskilt boende