Socialtjänst

Socialtjänstens huvuduppgifter är att arbeta med råd och stöd och myndighetsutövning i sociala frågor. Det kan handla om att utreda om du till exempel behöver ekonomiskt bistånd under en tid eller om du behöver ha hjälp i hemmet eller flytta till ett äldreboende.