Produktion av nya e-tjänster

Vi utökar Innehållstjänsten kontinuerligt med nya formulär.

Två varianter av formulär

De formulär som även kan skickas in av förvaltare är numera uppdelade i två varianter, (egen ansökan) och (ansökan från förvaltare). Den som har förvaltare kan inte själv skriva under sin ansökan och för att tydliggöra vem som är avsändare har vi valt denna lösning.