Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen (ansökan från förvaltare)

Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen (ansökan från förvaltare)

Om man på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller annan orsak behöver stöd och hjälp i sin dagliga livsföring kan man ansöka om att få hjälp med detta enligt socialtjänstlagen.

Starta e-tjänst

Hämta pappersblankett som PDF