Ansökan om ekonomiskt bistånd (egen ansökan)

Ansökan om ekonomiskt bistånd (egen ansökan)

Ekonomiskt bistånd är ett stöd som man kan få om man har ekonomiska problem. Man kan få ekonomiskt bistånd till försörjningen (försörjningsstöd) eller till andra behov som exempelvis läkemedel, tandvård och hemutrustning.

Starta e-tjänst

Hämta pappersblankett som PDF