Ansökan om insatser enligt LSS (egen ansökan)

Ansökan för insatser för personer med funktionsnedsättningar enligt LSS (egen ansökan).

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger personer med funktionsnedsättningar möjlighet att leva som alla andra. För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS ska du ingå i någon av de tre personkretsar som omfattas av lagen.

Starta e-tjänst

Hämta pappersblankett som PDF