Ansökan om insatser enligt LSS (ansökan från förvaltare)

Ansökan för insatser för personer med funktionsnedsättningar enligt LSS (ansökan från förvaltare).

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger personer med funktionsnedsättningar möjlighet att leva som alla andra. För att rätt till stöd enligt LSS ska man ingå i någon av de tre personkretsar som omfattas av lagen.

Starta e-tjänst

Hämta pappersblankett som PDF