Ansökan om särskilt boende (egen ansökan)

Om du vill ansöka om särskilt boende (egen ansökan)

Om behovet av omvårdnad är stort och det inte längre räcker med olika former av bistånd kan man ansöka om att få flytta till ett så kallat särskilt boende. I boendet ges service, personlig omvårdnad och hemsjukvård dygnet runt.

Starta e-tjänst

Hämta pappersblankett som PDF