Ansökan om god man/förvaltare (egen ansökan)

Om du vill ansöka om god man/förvaltare.

Du som på grund av ditt hälsotillstånd är i behov av hjälp med att bevaka din rätt, förvalta din egendom eller sörja för din person kan ansöka om god man.

Starta e-tjänst