Ansökan om kommunalt vårdnadsbidrag

Du kan ansöka om vårdnadsbidrag om du har barn som fyllt ett år men ännu inte fyllt tre år.

Vårdnadsbidraget omfattar 3 000 kronor per barn och månad för barn som inte har plats i förskoleverksamhet på heltid.

Starta e-tjänst