Ansökan om ledighet för elev i grundskola och gymnasium

Om du vill ansöka om ledighet för elev.

Enligt skollagen får en elev i grundskola och gymnasium beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Ledighet som utlandsresor, semester och besök hos släktingar ska förläggas till ordinarie lov. Det är rektor som beslutar om ledighet för elev. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna ansökan.

Starta e-tjänst