Ansökan om plats i grundskola, förskoleklass eller fritidshem för elever bosatta i annan kommun

Ansökan om plats för elev från annan kommun.

En elev har rätt att bli mottagen i en förskoleklass eller grundskola som anordnas av en annan kommun än den som ska svara för elevens utbildning, om särskilda skäl föreligger.

Starta e-tjänst