Ansökan om plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Om du behöver plats inom förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg.

Ansökan använder du när du behöver plats inom förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, till exempel familjedaghem, och avgiftsfri allmän förskola för barn mellan 3 och 5 år, 15 timmar/vecka. Du kan också ansöka om barnomsorg utanför ordinarie öppettider om sådan finns i kommunen. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna ansökan.

Starta e-tjänst