Begäran om entledigande av god man eller förvaltare

Om du är god man eller förvaltare och vill bli entledigad från ditt uppdrag.

Du som är god man eller förvaltare kan begära att bli entledigad från ditt uppdrag. Uppdraget kvarstår dock till dess att överförmyndaren/överförmyndarnämnden utsett en ny god man/förvaltare.

Starta e-tjänst