Hälsouppgift för elev

Uppgifter om en skolelevs hälsotillstånd

För att skolhälsovården ska få en bild av och kunna bedöma elevens hälsotillstånd ska du som vårdnadshavare fylla i hälsuppgiften och skicka in den till skolhälsovården.

Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna ansökan.

Starta e-tjänst