Inkomstuppgift för beräkning av avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

När du ska lämna inkomstuppgift.

För att beräkna avgiften behöver kommunen information om inkomst. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna inkomstuppgiften.

Starta e-tjänst