Inkomst- och utgiftsuppgifter vid ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen (ansökan från förvaltare)

Inkomst- och utgiftsuppgifter vid ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen

Om man på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller annan orsak behöver stöd och hjälp i sin dagliga livsföring kan man ansöka om att få hjälp med detta enligt socialtjänstlagen. För att kommunen ska kunna beräkna rätt avgift ska man lämna in aktuell inkomst- och utgiftsuppgift.

Starta e-tjänst

Hämta pappersblankett som PDF