Schema för plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

När du ska informera om vilka dagar och veckor du har behov av plats.

Schema lämnar du för att informera om vilka dagar och veckor du har behov av plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna schemat.

Starta e-tjänst