Rapport Lex Sarah

Om du vill rapportera missförhållanden eller risk för missförhållanden.

Lex Sarah är en bestämmelse i Socialtjänstlagen som innebär att den som arbetar med att ge service och omvårdnad inom socialtjänstens område är skyldig enligt lag att rapportera missförhållanden och risk för missförhållanden i verksamheten. Skyldigheten att rapportera gäller all personal som sköter om gamla på äldreboenden eller i hemmet, ger stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och de barn och ungdomar som tvångsvårdas av SiS.

Starta e-tjänst