Redogörelse Bilaga till sluträkning/årsräkning

Om du ska lämna bilaga till sluträkning/årsräkning.

I detta formulär redogör du för uppdraget som god man eller förvaltare och det är en bilaga till sluträkning/årsräkning.

Starta e-tjänst