Uppsägning av plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

När du vill säga upp din plats.

När du inte längre har behov av plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg eller om ni flyttar till en annan kommun använder du detta formulär. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna uppsägningen.

Starta e-tjänst