Kontakt

Gustav Ruthgård
gustav.ruthgard@logica.com
+46 19 506 25 16

Lennart Jonsson
lennart.jonsson@logica.com
+46 8 6710135