Uppleva och göra

Kultur- och fritidsområdet är ett vitt område. Här finns möjlighet att nyttja kommunens bibliotek, idrottshallar och andra aktiviteter.