Mina e-tjänster

Här ser du vilka e-tjänster som du idag kan använda via portalen Mina engagemang.

I toppmenyn har vi grupperat tjänsterna utifrån serviceområde och de e-tjänstebyggabor som finns tillgängliga inom varje serviceområde hittar du i boxen på sidan.

För information om tjänsternas villkor och innehåll samt kontaktinformation till kommunens handläggare hänvisar vi till självservicesidan

Mina uppgifter

OBS! Kontrollera din registrering under Mina uppgifter så att vi kan skicka aviseringar för dina pågående ärenden.

Dubbelsignering

Har du kommit till sidan för att göra en så kallad dubbelsignering behöver du först registrera dig på portalen. Klicka på Logga in och registrera dig så får du åtkomst till dina väntande ärenden.