Bygga, bo och miljö

Så här ansöker du

1. Välj den e-tjänst du är intresserad av.
2. På nästa sida väljer du "Starta e-tjänst".
3. Följ anvisningarna steg för steg.

Vatten- och avfallstjänster

Observera att du för att kunna använda tjänsterna måste legitimera dig med antingen Mobilt BankID, BankID eller e-legitimation från Nordea eller Telia.

Genom att klicka på Vatten- och avfallstjänster i listan till höger får du tillgång till följande tjänster:

 • Abonnemangshistorik för vattenmätare
 • Förbrukningshistorik för anläggning
 • Avläsning av mätare
 • Min fakturahistorik
 • Mina abonnemang
 • Mina ansökningar
 • Beställ ägarbytesblankett
 • Schema över planerade hämtningar
 • Anmäl Reklamation(exempelvis lukt, trasigt kärl, missad sophämtning)
 • Ändring av abonnemang
 • Ansökan/Beställning

Förstå fakturanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(om du undrar över något i din senaste faktura).

 

Bygglovstjänster

Observera att du för att kunna använda tjänsterna måste legitimera dig med antingen Mobilt BankID, BankID eller e-legitimation från Nordea eller Telia.

Genom att klicka på Bygglovstjänster i listan till höger får du tillgång till följande tjänster:

 • Ansökan om lov
 • Ansökan om bygglov för skylt
 • Ansökan om förhandsbesked
 • Anmälan om Attefallshus
 • Anmälan om bygglovsbefriade åtgärder
 • Anmälan om inre åtgärder i byggnad
 • Inglasning av uteplats
 • Installation av eldstad
 • Marklovsansökan
 • Rivningslovsansökan